Luty 1, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Buddyjski światopogląd

Siedem klejnotów aryów: Wiara

Czcigodny Thubten Chodron mówi o wierze, pierwszym klejnocie arjów i jej trzech…

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Rozwój Mahajany

Nauczanie o tym, jak sutry Mahajany pojawiły się po raz pierwszy, zyskały popularność i stały się przedmiotem zainteresowania…

Zobacz post