Wczesny buddyzm na Sri Lance

Wczesny buddyzm na Sri Lance

Część trwającej serii nauk opartych na Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej, pierwsza książka z serii „Biblioteka mądrości i współczucia” Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

  • Jak odnosić się do praktykujących inne tradycje buddyjskie
  • Relacje między religią a rządem na przestrzeni dziejów
  • Biorąc pod uwagę podstawę naszej wiary w Dharma Buddy
  • Pochodzenie terminu Theravada i jego użycie w czasie
  • Jak różne tradycje buddyjskie uczą się i wpływają na siebie nawzajem

23 Zbliżanie się do buddyjskiej ścieżki: wczesny buddyzm na Sri Lance (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

  1. Jak wypracować bardziej otwarte podejście do innych tradycji religijnych?
  2. Dlaczego ważna jest tolerancja i zrozumienie dla innych tradycji religijnych?
  3. W jaki sposób to podejście jest korzystne w dłuższej perspektywie?
  4. Na czym opiera się Twoja wiara w tzw Dharma Buddy?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.