Jan 20, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tabliczka z napisem: „Ślubuję zasadzić ogród na ziemi pełnej miłości dobroci dla wszystkich istot”.
O nietrwałości

Starzejąc się z wdziękiem i wdzięcznością

Bob dzieli się niektórymi praktykami (Dharmą i innymi), które przyniosły mu korzyści podczas…

Zobacz post