Jan 4, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Flagi modlitewne i ogród różany na dziedzińcu więzienia.
Więzienna Dharma

Projekt pagody: aktualizacja

Aktualizacja pagody medytacyjnej zbudowanej przez buddyjską grupę badawczą podczas korekt…

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Rozprzestrzenianie Dharmy Buddy

Rozpoczęcie Rozdziału 4 „Rozprzestrzenianie się Dharmy Buddy i kanonów buddyjskich”.

Zobacz post