Grudnia 20, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Bob wygłaszający wykład w opactwie Sravasti przed ołtarzem w Chenrezig Hall.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Przekształcenie starzenia się i choroby w ścieżkę

Jeden z wieloletnich uczniów Czcigodnego Chodrona rozważa akceptację i spowolnienie.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Zwątpienie i prawidłowe założenie świadomości

Nauczanie siedmiu rodzajów świadomości, w tym wątpliwości i prawidłowego przyjmowania świadomości.

Zobacz post