Grudnia 14, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd zależnego powstawania

Czcigodny Thubten Samten dokonuje przeglądu trzech rodzajów współzależnego powstawania.

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 7: Wersety 59-76

Kultywowanie dalekosiężnej praktyki radosnego wysiłku przynosi radość praktyce Dharmy i jest…

Zobacz post