Listopada 29, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd materii wewnętrznej i świadomości

Czcigodny Tenzin Tsepal przegląda sekcje w rozdziale 10 o materii wewnętrznej, świadomości, świadomości mentalnej…

Zobacz post