Listopada 5, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Wiarygodne osoby rozpoznające i sylogizmy

Rodzaje świadomości, bezpośrednie i inferencyjne rzetelne osoby poznające oraz jak rozumieć sylogizmy.

Zobacz post