Październik 28, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe ze spotkania klasztornego.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

24. doroczne zgromadzenie klasztorne buddystów zachodnich

Czcigodny Thubten Lamsel donosi o 24. dorocznym zgromadzeniu monastycznym, które odbyło się w Duchu…

Zobacz post