Październik 19, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

W obliczu kryzysu etycznego

Czcigodny Thubten Samten prowadzi przegląd kilku pierwszych rozdziałów, skupiając się na tym, jak…

Zobacz post