Postępowanie etyczne i karma

Część serii nauk podanych podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie buddyzmu dla młodych dorosłych program w 2018 r.

  • Nasze zachowanie ma konsekwencje dla nas i innych
  • Codziennie mamy możliwość tworzenia cnotliwych karmy
  • Collective karmy i grupy, do których należymy
  • Patrząc na aborcję z buddyjskiego punktu widzenia
  • Unikanie niemądrych i nieżyczliwych zachowań seksualnych

Młody dorosły Tydzień 06: Postępowanie etyczne i karmy(pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.