Czerwiec 14, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Nie istnieje

Odkrywanie, co znaczy „zły” poprzez sylogizm i nauczanie o kategorii „nieistniejące”.

Zobacz post