10 maja 2018 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Produkty i zjawiska nieprodukowane

Kontynuując rozdział 10, obejmujący sekcję „Podział bytów na produkty i nieprodukowane…

Zobacz post