5 maja 2018 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Trzy rosyjskie lalki z namalowanymi na nich Amitabhą, Zieloną Tarą i Wadżrasattwą.
amitabha

Modlitwa o odrodzenie się w czystej krainie Amitabhy: v...

Rodzaje mądrości, które mają być generowane na ścieżce. Rozwijanie koncentracji medytacyjnych i superwiedzy…

Zobacz post
Trzy rosyjskie lalki z namalowanymi na nich Amitabhą, Zieloną Tarą i Wadżrasattwą.
amitabha

Modlitwa o odrodzenie się w czystej krainie Amitabhy: v...

Dążenie do nauczania Dharmy tych, którzy znajdują się w niefortunnych stanach, zgodnie z ich usposobieniem. …

Zobacz post