Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Podziały bezinteresownych

Podziały bezinteresownych

Obraz podglądu wykresu Divisions of Selfless.

Ten wykres pokazuje podziały wszystkich zjawisk na różne kategorie według buddyjskiej szkoły zasad sautrantika. Ten podział zjawisk jest częścią Zebrane tematy literatura poznana jako podstawa buddyjskiej debaty i rozumowania.

  I. nie istnieje (np. róg królika, Bóg stwórca, z natury istniejąca jaźń osób i zjawiska)

  II. istniejący

   Stały zjawiska (przestrzeń, ustanie analityczne (prawdziwe ustanie), ustanie nieanalityczne (przejściowy brak dolegliwości), takość lub pustka)

    1. okazjonalnie na stałe wchodzić i znikać
    2. nieokazjonalne stałe istnieje cały czas, np. pustka, przestrzeń
    3. rzeczy (zjawiska funkcjonalne; widok. nietrwałe zjawiska)

     a. formularze (11: zmysł wzroku)1zmysł ucha, zmysł nosa, zmysł języka, ciało zmysł, widzialne formy, dźwięki, zapachy, smaki, materialne przedmioty2, formy świadomości umysłowej)3
     b. świadomości

      1. (pierwotne) umysły (6: świadomość wzrokowa, słuchowa, węchowa, smakowa, dotykowa, umysłowa) Medytacja na pustkę p. 232
      2. czynniki psychiczne
       a) wszechobecne czynniki psychiczne (5: uczucie, dyskryminacja, intencja, kontakt, uwaga)
       b) obiekt stwierdzający czynniki psychiczne (5: dążenie, wiara, uważność, koncentracja, inteligencja)
       c) cnotliwe czynniki psychiczne (11: wiara, prawość, wzgląd na innych, nie-przywiązanie, nienawiść, niewiedza, wysiłek, giętkość, sumienność, spokój ducha, nieszkodliwość)
       d) dolegliwości korzeniowe

       mi. wtórne dolegliwości (20: gniew, uraza, ukrywanie, złośliwość, zazdrość, skąpstwo, pretensje, nieuczciwość, samozadowolenie, szkodliwość, nieuczciwość, brak troski o innych, otępienie, podniecenie, lenistwo, niewiara, niesumienność, zapomnienie, nieintrospekcja świadomość. rozproszenie uwagi)
       f. zmienne czynniki psychiczne (4: sen, żal, dochodzenie, analiza)

     c. abstrakcyjne kompozyty

      1 osoba
      2. nieosobowe czynniki kompozycyjne (23: nabycie, wchłonięcie bez rozróżniania, wchłonięcie ustania, niedyskryminacja, zdolność życiowa, podobieństwo typu, narodziny, starzenie się, trwanie, nietrwałość, grupa pni, grupa słów, grupa liter, stan bytu zwykłego , ciągłość, rozróżnienie, pokrewieństwo, szybkość, porządek, czas, obszar, liczba, kolekcja)

 1. Garnek to przedmiot namacalny. Pojawia się świadomości oka i świadomość oka to widzi, ale nie jest przedmiotem pojmowania świadomości oka. Przedmiotem pojmowania świadomości oka są kolor i kształt doniczki. (Medytacja na pustkę s.225) Garnki są materią i formami, ale nie są formami widzialnymi, składnikami form, źródłami form. Są to obiekty materialne, składniki obiektów materialnych i źródła obiektów materialnych. 

 2. Osiem atomów to namacalny obiekt. Bez dotyku nie możemy doświadczyć ich funkcji twardości, ciepła, wilgoci, poruszania się. (Medytacja na pustkę s.232)  

 3. Formy świadomości mentalnej są skupiskami form, ale są… zjawiska źródła, np. forma powstająca z agregacji (np. pojedyncze cząstki); formy przestrzenne (niebieskawa przestrzeń, która ukazuje się świadomości oczu, jest formą widzialną, ale przestrzeń, która ukazuje się świadomości mentalnej, jest formą świadomości mentalnej, obie są nietrwałe); formy wynikające z obietnic (np śluby które są formami niezauważalnymi); formy urojone (obiekty snów, kości w medytacja na kościach); formy dla osoby posiadającej moc medytacyjną (obiekty medytacja które faktycznie istnieją – niektóre z nich można pokazać świadomości oka innej osoby, na przykład ogień i woda wytwarzane przez samadhi).  

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.