Kwiecień 19, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Ekwiwalenty bytów

Czcigodny Tenzin Tsepal naucza o siedmiu odpowiednikach terminu „istniejący” i angażuje…

Zobacz post