Mar 30, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gomczen Lamrim

Zależne powstawanie

Dzielenie się nowo napisaną modlitwą do Kwan Yin i nauczanie o związku między pustką…

Zobacz post
Pierwsza strona artykułu Dharma Drum przedstawiająca Ven. Chodron uśmiechnięty.
Życie zakonnicy

Kierowany przez bodhicittę, aby stworzyć pole energetyczne dla c...

Wywiad z Dharma Drum Humanity Magazine, w którym Czcigodny Chodron opowiada o swoim wczesnym okresie…

Zobacz post