Mar 29, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Zarys bezinteresownego

Kontynuując rozdział 9 „Podstawowa buddyjska ontologia” i dokonując przeglądu zarysu bezinteresowności, który obejmuje…

Zobacz post