Mar 16, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Puste wiadra ułożone razem.
O nietrwałości

Myślenie o śmierci

Student rozważa nauki, jak stawić czoła śmiertelności.

Zobacz post
Gomczen Lamrim

Identyfikacja wrodzonej egzystencji

Obejmuje sekcję „Ustalenie braku wewnętrznej natury „mojego”” i bada, w jaki sposób…

Zobacz post