Mar 15, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Trzy rodzaje poprawnych znaków

Omówienie rozdziału 8 na temat „Trzech rodzajów prawidłowych znaków” - skutek, natura i nieobserwacja.

Zobacz post