Luty 22, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Entymem buddyjski

Przeglądanie „Rozpakowywania entymematu buddyjskiego” w rozdziale 6 i badanie sylogizmów z życia wziętych nadesłanych przez…

Zobacz post