Luty 15, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Wymagania epistemologiczne

Kończąc sekcję o przeciwdziałaniu przenikaniu w Rozdziale 6 i przejdź do elementów składowych sylogizmu…

Zobacz post