Jan 18, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Formowanie poprawnego sylogizmu

Nauczanie z rozdziału szóstego na temat sylogizmów, prowadzenie interaktywnej dyskusji na temat formułowania poprawnych…

Zobacz post
amitabha

Praktyka Amitabhy: wersety dedykacji

Czcigodny Thubten Chodron kończy swój komentarz do sadhany Amitabha, wyjaśniając wersety poświęcone dedykacji.

Zobacz post