Jan 4, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd sylogizmów

Czcigodny Tenzin Tsepal recenzuje rozdział 6 „Sylogizm buddyjski”, skupiając się na trzech kryteriach…

Zobacz post