Jan 3, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Dwóch mężczyzn przytulających się.
Poezja Dharmy

Więzy

Młody student Dharmy rozważa naturę naszych wzajemnych relacji.

Zobacz post
Buty na asfaltowej drodze ze słoniem i osłem namalowanym na drodze.
O schronieniu i bodhiczitcie

Moje nastawienie polityczne

W miarę jak nasze życie polityczne staje się coraz bardziej spolaryzowane, możemy zwrócić się do Dharmy o pomoc…

Zobacz post