Grudnia 28, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Sylogizm buddyjski

Rozpoczęcie rozdziału 6 „Sylogizm buddyjski” i omówienie sekcji dotyczących formy argumentacji, elementów…

Zobacz post