Grudnia 21, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 7: Wersety 31-49

Przezwyciężenie trzech rodzajów lenistwa, które przeciwstawiają się radosnemu wysiłkowi. Rozwijanie aspiracji i pewności siebie,…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Oświadczenia o przeglądzie wszechobecnym

Czcigodny Thubten Chonyi przegląda sekcję Statements of Pervasion w Rozdziale 5 „Dwa rodzaje…

Zobacz post