Grudnia 8, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny śpiew z zamkniętymi oczami i złożonymi dłońmi.
Miłość i poczucie własnej wartości

Bycie przyjacielem dla siebie

Kultywowanie samoakceptacji, puszczanie fałszywych myśli o sobie i troska o innych prowadzi do…

Zobacz post
Gomczen Lamrim

Przegląd etycznego postępowania

Czcigodny Thubten Tsultrim prowadzi interaktywną dyskusję na temat doskonałości etycznego postępowania bodhisattwy.

Zobacz post