Grudnia 6, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodne nauczanie przed dużym tłumem w Centrum Buddyjskim Nalanda.
Nie wierz we wszystko, co myślisz

Porady serca dotyczące radzenia sobie z trudnościami

Jak w praktyczny sposób zastosować nauki treningu umysłu, aby zmienić niekorzystne okoliczności…

Zobacz post