Listopada 26, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kobiety z ramionami wokół siebie w celu wsparcia.
Poezja Dharmy

Znaczenie serca

Uczeń zastanawia się nad znaczeniem połączenia naszych serc ze sobą.

Zobacz post