Listopada 4, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Szary kamień i pierścienie w piasku Zen rock garden.
Poezja więzienna

Ogród zauważa poruszające się skały

Osoba uwięziona pisze o postrzeganiu innych jako równych wartości.

Zobacz post