Październik 30, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młody mężczyzna siedzi na deskorolce, medytacji.
O schronieniu i bodhiczitcie

List do mojego nauczyciela

Młody człowiek zastanawia się nad powodami, dla których schronił się u Czcigodnego Chodrona.

Zobacz post