Październik 12, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Wskazówki dotyczące praktyki

Czcigodny Thubten Tarpa obejmuje porady dotyczące angażowania się w porównywanie zjawisk, zgodnie z…

Zobacz post