Październik 5, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny trzymający mikrofon i uśmiechnięty.
Buddyzm zaangażowany

Czy Budda był aktywistą?

Komentarz do wersetów z „Cennej girlandy” opisuje, jak rząd oparty na zasadach Dharmy…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Wzajemnie inkluzywne zjawiska

Czcigodny Thubten Tarpa uczy na temat wzajemnie wykluczających się zjawisk i recenzuje wzajemnie wykluczające się zjawiska

Zobacz post