zachodni monastycy

zachodni monastycy

Część serii nauk podanych podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2017 r.

  • Szczerze praktykując Dharmę
  • Porada preceptora
  • Przeszkody w otrzymaniu zasady
  • Praktykowanie zgodnie z naszą sytuacją karmiczną
  • Sytuacja zachodnich monastyków w tradycji tybetańskiej
  • Pytania i odpowiedzi

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.