Sztandar Dharmy

Sztandar Dharmy

Część serii nauk podanych podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2017 r.

  • Etyczne postępowanie
  • Porzucenie chęci krzywdzenia innych
  • Patrząc na wyobrażenia o sobie
  • Wdzięczność dla rodziców
  • Połączenia trzy wyższe szkolenia
  • Cel wyzwolenia
  • Pomaganie Dharmie pozostać przez długi czas

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.