Sierpnia 24, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Praktykowanie Dharmy

Kończąc rozdział trzeci z radą, jak włączyć nauki Buddy do naszego życia…

Zobacz post