Sierpnia 12, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2017

zachodni monastycy

Jak pokonywać przeszkody w przyjmowaniu wskazań i sytuację zachodnich monastyków w…

Zobacz post