Sierpnia 3, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Sylogizmy

Czcigodny Thubten Tarpa omawia krótką debatę z poprzedniego nauczania, zapewniając wgląd w…

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2017

Idąc dalej

Nauczanie z tekstu buddyjskiej ceremonii święceń, koncentrujące się na postawie, jaką należy mieć, gdy…

Zobacz post