Lipiec 27, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Motywacja do praktyki

W jaki sposób uważność o śmierci i nietrwałości motywuje do praktykowania Dharmy i dlaczego…

Zobacz post