Lipiec 20, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Po co studiować debatę?

Wprowadzenie do tekstu z wyjaśnieniem, dlaczego chcielibyśmy studiować debatę.

Zobacz post