Lipiec 16, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2017

Droga do przebudzenia

Przegląd ścieżki do przebudzenia, skupiający się na trzech głównych aspektach…

Zobacz post