Lipiec 14, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Nowy w buddyzmie

Czterej posłańcy

Opowieść o drodze księcia Siddharthy od bezpiecznej egzystencji w pałacu do…

Zobacz post
Młody człowiek leżący w szpitalnym łóżku.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Nauka z choroby

Uczeń Dharmy kontempluje swoje doświadczenia podczas pobytu w szpitalu.

Zobacz post
Gomczen Lamrim

Pomocnicze ograniczenia etyczne bodhisattwy 35-39

Nauczanie o pomocniczych ograniczeniach etycznych bodhisattwy związanych z etyką przynoszenia pożytku innym.

Zobacz post