Lipiec 7, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gomczen Lamrim

Pomocnicze ograniczenia etyczne bodhisattwy 25-34

Ukończenie pomocniczych ograniczeń etycznych bodhisattwy związanych z dalekosiężnym męstwem i nauczaniem o tych, którzy są pokrewni…

Zobacz post
Wyciągnięta ręka z promieniami słońca za nią.
Buddyści XXI wieku

Jak być buddystą w dzisiejszym świecie

Jego Świątobliwość Dalajlama udziela praktycznych rad dotyczących przedstawiania naszych wartości religijnych i duchowych…

Zobacz post
Logo faktów pogrzebowych
Pomoc umierającym i zmarłym

Buddyjskie podejście do pomocy umierającym

Wywiad dotyczący buddyjskiej perspektywy śmierci, pomaganie innym w tworzeniu dobrej karmy przed śmiercią…

Zobacz post
Biała Tara

Przezwyciężenie trzech rodzajów wątpliwości

Rodzaje wątpliwości i sposoby ich przezwyciężenia oraz jak odnosić się do…

Zobacz post
Biała Tara

Przeszkody w hojności

„Kajdany skąpstwa” i „powódź przywiązania”, przed którymi szukamy ochrony Tary.

Zobacz post