Czerwiec 22, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Wprowadzenie do debaty buddyzmu tybetańskiego

Gesze Chopa Tenzin Lhadron, jedna z pierwszych gesze tybetańskich, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat…

Zobacz post