Czerwiec 5, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Jampa wręcza prezent Ven. Chodroń.
Życie w społeczności

Korzyści z życia we wspólnocie monastycznej

Czcigodny Jampa zastanawia się nad korzyściami, jakie można osiągnąć, żyjąc we wspólnocie…

Zobacz post