Czerwiec 1, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pielęgnowanie zdrowych relacji

Praktyki pokojowe: zmienianie świata od środka

Tworzenie pokojowego społeczeństwa zaczyna się od zmiany własnego serca i umysłu. Zaczyna się w środku…

Zobacz post
Studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozdział 5: Wersety 491-492

Wyjaśnienie cech, dzięki którym można zidentyfikować odpowiedniego duchowego mentora i jak…

Zobacz post