1 maja 2017 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz Thangka Buddy Amitabhy.
amitabha

Sadhana bóstwa Buddy Amitabhy z kierowaną medytacją

Medytacja z przewodnikiem na temat Buddy Amitabhy z sadhaną.

Zobacz post