Rozdział 5: Wersety 466-467

Rozdział 5: Wersety 466-467

Rozdział 5: Praktyki Bodhisattwy. Co należy porzucić, a co przyjąć. Część serii rozmów na temat Nagardżuny Cenna girlanda porad dla króla.

  • Trzy punkty nieodwracalności dla bodhisattwa
  • Jak zrozumieć znaczenie szukania schronienia i szanowania buddów?
  • Efekt robienia ofiary na myśli
  • Żałowanie destrukcyjnych działań i radowanie się z zasług innych
  • Komentarz do pierwszych dwóch wersetów Modlitwa dwudziestu wersetów

Drogocenna girlanda 93: Wersety 466-467 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.