Mar 6, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka obraz Buddy.
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Dwudziestowersowa modlitwa z „Cennych...

Dwadzieścia wersetów, które Nagardżuna zachęca nas do recytowania trzy razy dziennie, aby zgromadzić…

Zobacz post